انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

بودجه

قانون و فورم دسترسی به اطلاعات و شماره تماس و ایمیل ادرس های مرجع اطلاع رسانی

 

ذبیح الله سادات

معاون سخنگو

0782828222

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

شیما عالم سروش

معاون سخنگو

0705594101

 

عبدالعزیز ابراهیمی

معاون سخنگو

0786373065

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

میرزا محمد حق‌پرست

معاون سخنگو

0703808309

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.