د ۱۳۹۸ کال ټاکنې

انځورونه

Tweets by @AfghanistanIEC

د ۱۳۹۸ کال د ټاکنو معلوماتي پانې

خپل نوم د رای ورکوونکو په نوملړ کې وګورئ (پښتو)
د رای ورکوونکیو نوم لیکنه (پښتو)
د غزني ولایت د رای ورکوونکو نوم لیکنه (پښتو)