د ۱۳۹۸ کال ټاکنې

انځورونه

Tweets by @AfghanistanIEC

د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشرتابه او کارکوونکي د نوي کال او د سمسورتیاوو ډک پسرلی چې، د طبعیت د بیا ژوند او د الهي قدرت ښکارندوی دی، له امله د افغانستان ټول قدرمن ولسته مبارکي وړاندې کوي.

د کمیسیون مشرتابه د هېواد خپلواک او زړور ولس څخه هیله لري چې، د خپل سیاسي او مدني حقونو نه په ګټنې د ولسواکې نوپایه نیالګی وروزي او وپالي. 

د دغه بنسټ مشرتابه پلاوی او کارکوونکي له څښتن تعالی څخه غواړي چې، نوی کال او د طبعیت بیا ژوند د ناروغیو، ویرونو او تاوتریخوالي د پای پلمه وګرځي او په هېواد کې د تلپاتې سولې او سوکالې لمن خوره شي.