انځورونه

Tweets by @AfghanistanIEC

د ټاکنو له ښکېلو خواوو سره د همغږۍ او پوهاوي ورکولو د ناستو په دوام، د هلمند، جوزجان او کندز د ټاکنیزو چارو ولایتي ریاستونو د پوهاوي ورکولو دویمه ناسته ترسره کړه.

د ټاکنو له ښکېلو خواوو سره د همغږۍ او پوهاوي ورکولو د ناستو په دوام، د کونړ، ننګرهار، ارزګان، غزني، غور، کندهار او لغمان ولایتونو د ټاکنیزو چارو ریاستونو ناستې ترسره کړې.

د ټاکنو له ښکېلو خواوو سره د همغږۍ او پوهاوي ورکولو د غونډو په دوام، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوست او نیمروز ولایتونو د ټاکنیزو چارو ریاستونو دویمه ناسته ترسره کړه.