کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

کنفرانس مطبوعاتی هفته‌وار کمیسیون برگزار شد

کنفرانس مطبوعاتی هفته‌وار کمیسیون مستقل انتخابات به هدف اطلاع دهی و ارائه معلومات از آخرین اجراات و فعالیت ها به مردم، روز شنبه 12 عقرب سال روان در دفتر مرکزی، این کمیسیون برگزار شد. سیدحفیظ‌الله هاشمی، عضو، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات ضمن خوش آمدید به خبرنگاران گفت که در انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان بیش از 4 میلیون 2 صد هزار رای دادند که از این میان 32 درصد زنان و باقی آن را مردان تشکیل می‌دهد.

آقای هاشمی با یادآوری از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه گفت که نتایج ابتدایی ولایت ها در دوم و از ولایت کابل در 10 قوس سال روان، از سوی کمیسیون اعلام خواهد شد.

آقای هاشمی دلیل این تغییر را تأخیر در انتقال آرا از برخی مراکز و محلات دور دست به دفتر مرکزی بنابر وضعیت هوایی نا مساعد و طی مراحل تصفیه رای ناپاک از پاک عنوان می‌کند. او همچنین اضافه نمود که تا اکنون نتایج بیست و سه ولایت به مرکز انتقال و از 8 ولایت شامل مرکز ثبت معلومات کمیسیون گردیده است؛ نامبرده تأکید نمود کسانی که در انتخابات پارلمانی عملکرد غیر قانونی داشته اند، از سوی نهاد های مسؤول مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.

سپس، آقای سیدابراهیم سادات رییس تکنالوژی معلوماتی در رابطه به مراحل دریافت جدول های نتایج از ولایات به مرکز معلومات ارائه نمود و گفت که تمامی مراحل این پروسه به گونه شفاف و در حضور ناظرین و مشاهدین انجام می‌شود. در پایان آقای هاشمی یک بار دیگر از نماینده‌گان احزاب سیاسی، نهاد های ناظر انتخاباتی و نهاد های ذیدخل خواست تا برای شفافیت هرچه بهتر این روند نظارت شان را بیشتر سازند.