کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ۱۳۹۷

 

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

خبرنامه روز انتخابات

Election Day News

ویدیو

کنفرانس مطبوعاتی هفته‌وار کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شد

کمیسیون مستقل انتخابات، روز چهارشنبه 17 اسد سال روان نشست مطبوعاتی هفته‌وار خود را در دفتر مرکزی این کمیسیون برگزار کرد. داکتر عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات هدف از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی یاد شده را، شریک ساختن معلومات در رابطه به اجراآت و فعالیت های کمیسیون مستقل انتخابات با مردم و رسانه های همگانی دانست تا نگرانی هایی که در این راسته وجود دارد، رفع گردد.

آقای صیاد همچنین در رابطه به سه خواست احزاب مبنی بر تغییر سیستم انتخاباتی، بیشتر شدن نقش نظارتی احزاب از روند انتخابات و ثبت نام رای دهنده‌گان به اساس سیستم بایومتریک موقف کمیسیون را اعلام نمود و افزود که کمیسیون مستقل انتخابات از هرگونه دیدگاه و پیشنهاد که روند انتخابات سال روان را بهبود بخشد استقبال می کند، اما خواست ها باید با نظرداشت زمان و امکانات، مطرح گردند.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات تصریح نمود که تغییر سیستم انتخاباتی نیازمند تعدیل قانون انتخابات بوده و بنابر 70 روز باقی مانده به روز برگزاری انتخابات، امکان تغییر آن کاری دشواری خواهد بود؛ او در رابطه به نقش نظارتی احزاب و نهاد های جامعه مدنی گفت که دروازه کمیسیون به روی همه‌ی آنها باز است، آقای صیاد یک بار دیگر از احزاب و نهاد های مدنی خواست تا نماینده‌گان شان را برای دریافت اعتبارنامه به کمیسیون معرفی نمایند. به گفته رییس کمیسیون مستقل انتخابات، بایومتریک سازی مراحل انتخاباتی در ابتدا طرح کمیسیون بوده که ماه ها قبل پیشنهاد گردید، اما مورد تصویب قرار نگرفت و حالا که برای روز برگزاری انتخابات زمان محدود باقی مانده است، خریداری دستگاه ها و نصب آن در مراکز رای دهی ولایت ها و همچنین استخدام کارمندان ماهر از معضلاتی اند که ممکن ساختن این خواست را دشوار می‌سازد.

آقای صیاد گفت که بهترین گزینه برای تحلیل و امکان سنجی، بایومتریک سازی سیستم ثبت نام رای دهنده‌گان تشکیل یک کمیته تخنیکی متشکل از کمیسیون های انتخاباتی، نماینده‌گان احزاب سیاسی و نهاد های مدنی است، تا پس از بررسی و نتیجه گیری آن ها، کمیسیون در این راستا تصمیم خود را اعلام کند.

در همین حال، سیدحفظ‌الله هاشمی، عضو، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، اعلامیه کمیسیون را قرائت نمود، آقای هاشمی همچنین از کمیسیون شکایات انتخابات خواست، تا هرچه زود تر یافته های شان را در رابطه به لیست نهایی کاندیدان ولسی جرگه با کمیسیون مستقل انتخابات شریک سازند، تا کمیسیون در زمینه اعلان آن، قرعه کشی برای ترتیب و تشخیص جایگاه کاندیدان در ورق رأی، تهیه اوراق رأی فرصت داشته باشد.

از سوی هم، این مقام های کمیسیون مستقل انتخابات به پرسش های خبرنگاران پاسخ داده و گفتند که تا اکنون بیش از 3 و نیم میلیون رای دهنده شامل سیستم دیتابس کمیسیون شده است و همچنین برای مشخص ساختن و شناسایی تذکره های جعلی قرار است کمیته‌ی تخنیکی با اداره ثبت احوال نفوس ایجاد گردد.