کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ۱۳۹۷

 

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

ویدیو

اطلاعيۀ مطبوعاتی

قابل توجه رسانه های محترم!
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
قرار است کمیسیون مستقل انتخابات کنفرانس مطبوعاتی را پیرامون ثبت نام رأی دهندگان و کاندیدان، مراکز باز و بسته و انتقال مراکز از مرحله دوم به سوم در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات دایر نماید.

بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر و پخش جزئیات کنفرانس ما را همکاری نموده ممنون سازید.

تاریخ: چهارشنبه ۲۳ جوزا ۱۳۹۷
تنظیم وسایل رسانه ها: ۰۹:۳۰ قبل از ظهر
شروع برنامه: ۱۰:۰۰ قبل از ظهر
آدرس: مرکز رسانه های کمیسیون، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، کابل-افغانستان